Privacy Policy

สนใจติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ Privacy Policy เดิมพันออนไลน์นั้น จะมาในรูปแบบของการลงทุนที่จะทำกำไร ในการเดิมพันกีฬาออนไลน์หรือเกมคาสิโนออนไลน์ ซึ่งทางบริษัทนั้นก็ได้เคารพสิทธิส่วนบุคคล ของผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก ทางบริษัทนั้นก็ได้มีแนวทางปฏิบัติที่ ให้ขอความยินยอมจากทางผู้ใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานที่ง่ายมากยิ่งขึ้น 

  1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล :  จะเป็นในรูปแบบของการสมัครสมาชิกที่จะต้องขอข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลเลขที่บัญชีเบอร์โทรศัพท์ ID Line ซึ่งผู้สมัครนั้น สามารถที่จะตั้งค่า Username และ Password เองได้ ข้อมูลเหล่านี้ เพื่อยืนยันการสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์
  2. การใช้คุกกี้ : เป็นเทคโนโลยี ที่ช่วยทางเว็บไซต์นั้นในการเก็บข้อมูลที่จะสามารถเข้าสู่ Browser Google หรือ Browser อื่นๆซึ่งจะต้อง ตั้งค่าภาษาและป้องกันการจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือ Cyber เพื่อการแสดงผล ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นการเก็บข้อมูลทางสถิติเชิงลึก
  3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล : ในการขอข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้งาน นั้นก็จะเป็นความยินยอมจากทางผู้ใช้งาน ให้มีการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งจะไม่มีการเปิดเผยสู่สาธารณชน ซึ่งจะเป็นในเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินที่ จะต้องมีการยินยอมและชื่อ-สกุลและบัญชีจะต้องตรงกัน 
  4. ระยะในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล : สำหรับทางเว็บไซต์พนันของเรานั้น จะเป็นการขอเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตลอดชีพ ซึ่งผู้เล่นสามารถที่ จะเข้ามาเล่นเกมเดิมพันได้ตลอดอายุการใช้งาน เว้นแต่ได้รับคำสั่งทางกฎหมาย ที่อนุญาตให้เก็บรักษาข้อมูลไว้เพียง 10 ปีเท่านั้น
  5. ทางเว็บไซต์เปิดเผยข้อมูลกับใครบ้าง : ทางเว็บไซต์นั้นจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ถ้าหากว่าผู้ใช้งานนั้นไม่ได้มีความยินยอม ที่จะให้เปิดเผย แต่เพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการ จะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ บริษัทพาร์ทเนอร์ในเครือของเว็บไซต์ ของเราเท่านั้น 

จากกรณีข้างต้น จะเห็นถึงความสำคัญ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานกับทางเว็บไซต์ ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้น สำคัญอย่างมากตามในข้อกฎหมาย ซึ่งไม่อนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามมาตราที่ทางประเทศไทยนั้น ได้มีการกำหนดขึ้นมาว่าไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ต